Verervingen

 

VERERVINGEN

 

 

Laat ons in dit hoofdstuk beginnen met een aantal begrippen te omschrijven.

 

 

ERFELIJKHEID

 

Erfelijkheid is het overdragen van zichtbare en onzichtbare eigenschappen of stamgeleikheid bij kanaries.

Het kleurkenmerk vererft volgens vaste regels maar de kleuruiting is niet altijd dezelfde.

 

 

ERFELIJKHEIDSFACTOR

 

Erfelijkheidsfactoren zijn oudereigenschappen die worden doorgegeven aan het jongbroed. We noemen dit ook de genen.

man = xx, vrouw = xy

Het X- chromosoom is de geslachts bepalende factor. Hierin bevinden zich ook de meeste kleurfactoren.

De factoren met de aanleg tot groen, bruin, agaat en isabel en de pigmentfactoren bevinden zich enkel in het x-chromosoom.en dus niet in de y-chromosoom.

 

 

WIJZE VAN VERERVING

 

We kennen twee soorten van verervingen:

 

A. Geslachtsgebonden vererving

 

De kleur van de kanarie licht in het x-chromosoom of in een autosoom-chromosoom. (x-chromosoom is niet = autosoom-chromosoom)

Alle kleurfactoren die betrekking hebben op de melanine (melanine = donkere kleurstoffen) bevinden zich in het x-chromosoom. Daaruit volgt dat de man in het bezit kan zijn van verschillende melaninekleurstoffen, beter gekend als de pigmentkleur.

Doordat de pop maar 1 x-chromosoom heeft, kan zij enkel haar eigen pigmentkleur vererven.

Een man kan dus split zijn voor meerdere pigmentkleuren dan voor zijn eigen pigment. Zijn eigen pigment draagt hij over op zonen en dochters. De pop draagt haar pigment enkel over op haar zonen. De factor dominant of recessief bepaald de kleur van de nafok.

 

- Enkel en alleen mannen kunnen spit zijn voor factoren die geslachtgebonden vererven, poppen nooit.

- Om zichtbaar te worden, moet de factor bij de man dubbel aanwezig zijn, bij de pop slechts enkel.

- Mannen geven de kleur aan hun dochters. Zo weet u in het nest welke al zeker poppen zijn.

- factoren die geslachtsgebonden verervend zijn: De klassieke kleuren: zwart, agaat, bruin en isabel.

Maar ook: Ivoor – Pastel - Satinet

 

B. Onafhankelijke vererving of vrije vererving.

 

In de wereld van de vogels noemen we deze vererving meestal "de niet geslachts gebonden vererving".

De vrij verervende kleurfactoren liggen in de autosoom-chromosoom. Deze zijn zowel bij de man als bij de vrouw dezelfde waardoor zij beide deze factoren aan zonen en dochters doorgeven.

De witte, rode en gele kleur evenzo de opaal, de ino en de recessief-wit factor zijn onafhankelijk verervende factoren. Onderling kunnen zij zich wel dominant, recessief of intermediair gedragen.

 

B.1. Met dominant karakter

- de factor zal tot uiting komen als hij aanwezig is.

- het is geen splitvogels

- factoren die zo vererven, zijn: Dom. Wit – Blauwstructuur – Geel - de intensief(factor) - Rood

 

B.2. Met recessief karakter

- Zowel de mannetjes als de poppen kunnen split zijn.

- De factor moet steeds dubbel aanwezig zijn wil deze tot uiting komen.

- Zowel het mannetje als de pop moeten de factor bezitten om tot uiting te komen.(zichtbaar of onzichtbaar)

- factoren die zo vererven, zijn: Recessief wit – Eumo – Opaal – Topaas – Phaeo - Onyx.

 

Kleurfactoren vererven over het algemeen dominant of recessief. (dominant = overheersend)

fictief vb.:

 

zwarte man x witte pop => zwarte jongen

witte man x zwarte pop => zwarte jongen

=> zwart = dominant

=> wit = recessief

 

Zijn de jongen noch zwart noch wit maar grijs dan noemen we dit intermediair (midden houdend).

Wat er in zit komt er weer uit. Dit wil zeggen dat de zwarte jongen in ons voorbeeld ook wit in zich hebben en het op hun beurt kunnen vererven. Dit noemen we split. Split wijst immers op een recessieve eigenschap. ( / is het symbool voor split)

 

MODIFICATIES

 

Soms horen we van modificaties. Dit zijn factoren die beïnvloed zijn van buitenaf. vb.: Het missen van een teen, verbleekte kleur door te weinig kleursof toediening tijdens de opfok, enz...

Deze vogels geven die modificatie niet aan hun jongen door.

 

MUTATIE

 

Mutatie is een verandering van een factor waardoor een nieuwe kleur ontstaat.

De kleurvariaties bij de kleurkanaries zijn te wijten aan het muteren van de kleurfactor. De oudste onder de mutaties is de bruine kanarie.

Een mutatie is erfelijk waardoor het kenmerk volledig moet terug te vinden zijn in de jongen.

De meeste mutaties zijn recessief vb.: pastel, opaal en ino. Niet allemaal, enkele zijn dominant.

Om een nieuwe mutatie in stand te houden zullen we de vogels een aantal keren moeten intelen.

 

WERKING VAN DE KLEURSTOFFEN

 

Alle kleurkanaries danken hun oorsprong aan de groene kanarie. Deze grauwgroene kanarie beschikt over de kleurstoffenzwart, bruin en geel.

Het zwart en het bruin vormen het pigmentpatroon, het geel staat in voor de grondkleur over heel de vogel.

De pigmenten vinden we terug in de flanksteek en op de rug in de vorm van strepen maar het meeste pigment bevindt zich in de staart en vleugelpennen.

Horen we spreken over melaninen dan worden de pigmentstoffen bedoeld.

De gele grondkleur, behorende tot de carotinoïden, ligt vermengd met het pigment in de gehele bevedering. De donskleur bestaat uit pigment.

 

MELANINEN

 

Melanine kleurstof varieerd van diep zwart tot beige.

Staafvormig zijn de zwarte en donkerbruine melaninen korrels, de eumelanine. Zij bepalen in hoofdzaak de kleur in de vleugels en staartpennen.

Bolvormig zijn de bruine en lichtbruine melaninen, de phaeomelaninen. Zij bepalen in hoofdzaak de kleur tussen de bestreping aan de smalle zijde van de grote pennen en in de toppen van de kleine veren.

De hoeveelheid melaninen bepaald de kleur van de vogel, donker of licht.

 

 

INTENSIEF OF SCHIMMEL

 

De lengte van de bevedering en de hoeveelheid vetstofkleur en pigment spelen hierbij een belangrijke rol.

Hoe korter de bevedering hoe sterker de concentratie van de kleurstoffen. Een lange bevedering geeft een groter spreidingsvlak.

Bij een korte bevedering kunnen het pigment en de vetstofkleuren doordringen tot de eindpunten van de veren. Dit is bij lange bevedering niet mogelijk waardoor de uiteinden niet voorzien worden en deze aldus kleurloos blijven.

De lengte van de veren hangt nauw samen met de kleuruiting.

De intensieve vogel heeft een korte bevedering en maakt hem slank.

De schimmel vogel lijkt door zijn langere bevedering voller en groter.

Het jasje van de schimmel is groter, de vogel zelf niet. Kweken met 2 intensieve vogels leidt al gauw naar een type vogel dat kleiner en smaller wordt. Kweken met 2 schimmel vogels leidt tot een te lange bevedering. Oppassen dus !!

Koppelen we 2 intensieve vogels aan elkaar dan kunnen we hieruit nog schimmelvogels trekken. Komt in de kiemcel de intensieffactor 2x voor, werkt dit dodelijk. Dit fenomeen moemen we "letaal". Best dus intensief kruisen met schimmel.

Is het doel intensieve vogels te kweken dan kweken we met intensief tegen licht schimmel.

 

NAAMGEVING

 

De naamgeving van de kanarie bestaat uit een logische opeenvolging.

 

A)In de lipochroom soorten plaatst men:

 

 

roodschimmel

als 1 stede vetstofkleur ( rood, geel, wit)

als 2² de de factor die de vetstofkleur beïnvloed (ivoor) en

als 3² de verschijningsvorm (schimmel, intensief, mozaiek)

vb.: geelivoor intensief = een vogel met de gele vetstofkleur, beïnvloed door de ivoorfactor en met de intensieve verschijningsvorm.

Bij wit heeft men geen naamgevingsprobleem. Hier ontbreekt de lipochroomkleur en kan men de verschijningsvorm schimmel, mozaïek en intensief niet onderschijden.

Men spreekt hier enkel over recessief wit of over dominand wit.

De benaming bij vetstofkleurigen met rode ogen wordt vervangen door : lutino voor geel, rubino voor rood en albino voor wit.

Even meedelen dat de vroegere benaming brons is vervangen door zwart-rood, grijs door zwart-wit en groen is vervangen door zwart-geel.

 

 

B)In de gepigmenteerde reeks plaatst men:

 

 

agaat topaas wit

als 1ste de pigment kleur ( bruin, zwart, opaal, pheo, satinet, ...)

als 2² de factor die het pigment beïnvloed ( geel, opaal, topaas, eumo, ...)

als 3² de bijkleur ( geel, ...)

als 4² de factor die de bijkleur beïnvloed ( ivoor, ...)

als 5² de verschijningsvorm ( intensief, ...)

Niet elke gepigmenteerde vogel behoeft 5 benamingen.

vb.: bruin geel intensief = Een vogel met een bruin pigment, met een gele bijkleur en een intensieve verschijning. vb.: zwart opaal geel ivoor schimmel = Een vogel met een zwart pigment beïnvloed door de opaalfactor, met gele bijkleur, beïnvloed door Ivoorfactor en Schimmel als verschijningsvorm.

in de roodogen een vb.: Phaeo geel ivoor mozaiek type 1 = Phaeo pigment met Geel als bijkleur beïnvloed door Ivoorfactor en Mozaiek (type 1) als verschijningsvorm

 

 

COMBINATIES

 

Bovenstaande in acht genomen wagen we ons nu aan een aantal koppelingen.

 

1. VETSTOFKLEURIGE KANARIES

 

Algemeenheden:

 

- PP = passe-partout = vererft zowel zwart, als bruin, agaat en isabel.

- de broedresultaten zijn natuurlijke theoretisch.

- Keer regelmatig terug naar onze klassieke kleuren. Hierdoor versterken we onze vogels.

- Probeer split-vogels en andere niet zuivere vogels te vermijden, zo komt u niet voor verassingen te staan.

- / betekent: split voor …

 

1.1.Geel

 

Geel intensief x geel intensief

=> Zonen: geel intensief, geel schimmel

=> Dochters:geel intensief, geel schimmel

Opgepast letaalfactor!

 

Geel intensief x geel schimmel

=> Zonen: geel intensief, geel schimmel

=> Dochters: geel intensief, geel schimmel

 

Geelschimmel x geel intensief

=> Zonen: geel intensief, geel schimmel

=> Dochters: geel intensief, geel schimmel

 

Geelschimmel x geel schimmel

=> Zonen: geel schimmel geel intensief

=> Dochters: geel schimmel, geel intensief

Opgepast lange bevedering!

 

1.2.Rood

 

Rood intensief x rood intensief

=> Zonen: rood intensief (+), rood schimmel (-)

=> Dochters: rood intensief (+), rood schimmel (-)

Opgepast lethaalfactor!

 

Rood intensief x rood schimmel

=> Zonen: rood intensief, rood schimmel

=> Dochters:rood intensief, rood schimmel

 

Rood schimmel x rood intensief

=> Zonen: rood intensief rood schimmel

=> Dochters: rood intensief, rood schimmel

 

Rood schimmel x rood schimmel

=> Zonen: rood schimmel (+), rood intensief (-)

=> Dochters: rood schimmel (+), rood intensief (-)

Opgepast lengte bevedering!

 

1.3.Dominant wit

 

Dominant wit x geel

=> Zonen:dominant wit, geel

=>Dochters: dominant wit, geel

 

Geel x dominant wit

=> Zonen: dominant wit, geel

=> Dochters: dominant wit, geel

 

Dominant wit x dominant wit

=> Zonen: dominant wit (+), geel (-)

=> Dochters: dominant wit (+), geel (-)

Opgepast lethaalfactor!

 

1.4.Recessief wit

 

Recessief wit x recessief wit

=> Zonen: recessief wit

=> Dochters: recessief wit

 

Geel x recessief wit

=> Zonen: geel / recessief wit

=> Dochters: geel / recessief wit

 

 

 

Recessief wit x geel

=> Zonen: geel / recessief wit

=> Dochter : geel / recessief wit

 

Geel / recessief wit x recessief wit

=> Zonen: geel / recessief wit, recessief wit

=> Dochters: geel / recessief wit, recessief wit

 

Recessief wit x Geel / recessief wit

=> Zonen: geel / recessief wit, recessief wit

=> Dochters: geel / recessief wit, recessief wit

 

 

 

Geel x Geel / recessief wit

=> Zonen: geel, geel / recessief wit

=> Dochters: geel, geel / recessief wit

 

 

 

Geel / recessief wit x Geel

=> Zonen: geel, geel / recessief wit

=> Dochters: geel, geel / recessief wit

 

Geel / recessief wit x Geel / rec. wit

=> Zonen: geel, geel / recessief wit, recessief wit

=> Dochters: geel, geel / recessief wit, recessief wit

 

 

 

1.5. Ivoor

 

 

 

Ivoor x ivoor

=> Zonen: ivoor

=> Dochters: ivoor

 

Ivoor x niet-ivoor

=> zonen: niet-ivoor / ivoor

=> Dochters: ivoor

 

Niet-ivoor x ivoor

=> Zonen: niet-ivoor / ivoor

=> Dochters: niet-ivoor

 

Niet-ivoor / ivoor x niet-ivoor

=> Zonen: niet-ivoor, niet-ivoor / ivoor

=> Dochters: niet-ivoor, ivoor

 

Niet-ivoor / ivoor x ivoor

=> Zonen: niet-ivoor / ivoor, ivoor

=> Dochters: niet-ivoor, ivoor

 

Geelivoor x geelivoor

=> Zonen: geelivoor

=> Dochters: geelivoor

 

Geelivoor x geel

=> Zonen: geel / ivoor

=> Dochters: geelivoor

 

Geel x geelivoor

=> Zonen: geel / ivoor

=> Dochters: geel

 

Geel / ivoor x geel

=> Zonen: geel, geel / ivoor

=> Dochters: geel, geelivoor

 

Geel / ivoor x geelivoor

=> Zonen: geel / ivoor, geelivoor

=> Dochters: geel, geelivoor

 

Roodivoor x roodivoor

=> Zonen: roodivoor

=> Dochters: roodivoor

 

Roodivoor x rood

=> Zonen: rood / ivoor

=> Dochters: roodivoor

 

Rood x roodivoor

=> Zonen: rood / ivoor

=> Dochters: rood

 

Rood / ivoor x rood

=> Zonen: rood, rood / ivoor

=> Dochters: rood, roodivoor

 

Rood / ivoor x roodivoor

=> Zonen: rood / ivoor, roodivoor

=> Dochters: rood roodivoor

 

1.6. Rubino

 

Rubino x rubino

=> Zonen: rubino

=> Dochters: rubino

 

Rood x rubino

=> Zonen: rood / rubino

=> Dochters:rood / rubino

 

Rubino x rood

=> Zonen: rood / rubino => Dochters: rood / rubino

 

Rood / rubino x rubino

=> Zonen: rood / rubino, rubino

=> Dochters: rood / rubino, rubino

 

Rubino x rood / rubino

=> Zonen: rood / rubino, rubino

=> Dochters: rood / rubino, rubino

 

Rood x rood / rubino

=> Zonen: rood, rood / rubino

=> Dochters: rood, rood / rubino

 

Rood / rubino x rood

=> Zonen: rood, rood / rubino

=> Dochters: rood, rood / rubino

 

Rood / rubino x rood / rubino

=> Zonen: rood, rood / rubino, rubino

=> Dochters: rood, rood / rubino, rubino, Albino - Lutino - Rubino

 

1.7.1. Albino Dominand Wit

 

Albino dominant x albino dominant

=> Zonen: albino dom., lutino

=> Dochters: albino dom., lutino

 

Geel x albino dom.

=> Zonen: geel / ino, dom. wit / ino

=> Dochters: geel / ino, dom. wit / ino

 

Albino dom. x geel

=> Zonen: geel / ino, dom. wit / ino

=> Dochters: geel / ino, dom. wit / ino

 

dom. wit / ino x geel

=> Zonen: geel, geel / ino, dom. wit, dom. wit / ino

=> Dochters: geel, geel / ino, dom. wit, dom. wit / ino

 

dom. wit x geel / ino

=> Zonen: geel, geel / ino, dom. wit, dom. wit / ino

=> Dochters: geel, geel / ino, dom. wit, dom. wit / ino

 

dom. wit / ino x geel / ino

=> Zonen: geel, geel / ino, lutino, dom. wit, dom. wit / ino,

albino dom. wit

=> Dochters: geel, geel / ino, lutino, dom. wit, dom. wit / ino, albino dom. wit

 

Albino dom. x geel / ino

=> Zonen: geel, geel / ino, lutino, dom. wit, dom. wit / ino,

albino dom. wit

=> Dochters: geel,geel / ino, lutino, dom. wit, dom. wit / ino,

albino dom. wit

 

Albino dom. x geel / ino

=> Zonen: geel / ino, dom. wit / ino, lutino, albino dom. wit

=> Dochters:geel / ino, dom. wit / ino, lutino, albino dom. wit

 

1.7.2 Albino rec.Wit

 

Alb. rec. wit x alb. rec. wit

=> Zonen: albino rec. wit

=> Dochters:albino rec. wit

 

Geel x alb. rec. wit

=> Zonen: geel / ino / rec. wit

=> Dochters: geel / ino / rec. wit

 

Alb. rec. wit x geel

=> Zonen: geel / ino / rec. wit

=> Dochters: geel / ino / rec. wit

 

Geel / ino / rec. wit x alb. rec. wit

=> Zonen: geel / ino / rec. wit, rec. wit / ino, lutino / rec. wit, albino rec. wit

=> Dochters: geel / ino / rec. wit, rec. wit / ino, lutino / rec. wit, albino rec. wit

 

Albino rec. wit x Geel / ino / rec. wit

=> Zonen: geel / ino / rec. wit, rec. wit / ino, lutino / rec. wit, albino rec. wit

=> Dochters: geel / ino / rec. wit, rec. wit / ino, lutino / rec. wit, albino rec. wit

 

Geel x Geel / ino / rec. wit

=> Zonen: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit, geel / ino

=> Dochters: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit, geel / ino

 

Geel / ino / rec. wit x Geel

=> Zonen: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit, geel / ino

=> Dochters: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit, geel / ino

 

Geel / ino / rec. wit x Geel / ino / rec. wit

=> Zonen: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit,

geel / ino, rec. wit, rec. wit / ino, alb. rec. wit, lutino / rec. wit, lutino

=> Dochters: geel, geel / rec. wit, geel / ino / rec. wit, geel / ino, rec. wit, rec. wit / ino, alb. rec. wit, lutino / rec. wit, lutino

 

1.8. Lutino

 

Lutino x lutino

=> Zonen: lutino

=> Dochters: lutino

 

Geel x lutino

=> Zonen: geel / lutino

=> Dochters: geel / lutino

 

Geel x lutino

=> Zonen: geel / lutino

=> Dochters: geel / lutino

 

Lutino x geel

=> Zonen: geel / lutino

=> Dochters:geel / lutino

 

Geel / lutino x lutino

=> Zonen: geel / lutino, lutino

=> Dochters: geel / lutino, lutino

 

Lutino x geel / lutino

=> zonen: geel / lutino, lutino

=> Dochters: geel / lutino, lutino

 

Geel x geel / lutino

=> Zonen: geel, geel / lutino

=> Dochters: geel, geel / lutino

 

Geel / lutino x geel

=> Zonen: geel, geel / lutino

=> Dochters: geel, geel / lutino

 

Geel / lutino x geel / lutino

=> Zonen: geel, geel / lutino, lutino

=> Dochters: geel, geel / lutino, lutino

 

 

 

mozaïek x mozaïek

 

=> Zonen: mozaïek

=> Dochters: mozaïek

 

Opmerking:

 

- Best combineren we mozaîek x mozaïek vanwege de ongekende resultaten.

- Willen we mannen kweken of poppen, nooit gelijktijdig in één stam.

- Om te lange bevedering tegen te gaan kweken we met regelmaat met kort bevederde vogels.

- Mozaïeken vererven maar deels geslachtsgebonden.

- Paringen met niet-moz. zijn af te raden.

- Mozaïek vererving is indentiek aan de vererving van de ivoorfactor

 

2. GEPIGMENTEERDE KANARIES

 

2.1. ZWART

 

Zwart x Zwart

=> Zonen: Zwart

=> Dochters: Zwart Zwart x Bruin

=> Zonen: Zwart split Bruin

=> Dochters Zwart

 

Zwart x Agaat

=> Zonen: Zwart split Agaat

=> Dochters Zwart

 

Zwart x Isabel

=> Zonen: Zwart split Isabel, Agaat, Bruin ( PP Man )

=> Dochters: Zwart

 

2.2. BRUIN

 

Bruin x Zwart

 

=> Zonen: Zwart/Bruin

=> Dochters: Bruin

 

Bruin x Bruin

=> Zonen: Bruin

=> Dochters: Bruin

 

Bruin x Agaat

=> Zonen: Zwart/Bruin & Agaat

=> Dochters: Bruin

 

Bruin x Isabel

=> Zonen: Bruin/Isabel

=> Dochters: Bruin

 

Bruin/Isabel x Zwart

=> Zonen: Zwart/Isabel, Zwart/Bruin

=> Dochters: Bruin, Isabel

 

Bruin/Isabel x Bruin

=> Zonen: Bruin/Isabel, Bruin

=> Dochters: Bruin, Isabel

 

Bruin/Isabel x Agaat

=> Zonen: Zwart/Bruin/Agaat, Agaat/Isabel

=> Dochters: Bruin, Isabel

 

Bruin/Isabel x Isabel

=> Zonen: Bruin/Isabel, Isabel

=> Dochters: Bruin, Isabel

 

2.3. AGAAT

 

Agaat x Zwart

=> Zonen: Zwart/Agaat

=> Dochters: Agaat

 

Agaat x Bruin

=> Zonen: Zwart/Bruin/Agaat

=> Dochters: Agaat

 

Agaat x Agaat

=> Zonen: Agaat

=> Dochters: Agaat

 

Agaat x Isabel

=> Zonen: Agaat/Isabel

=> Dochters: Agaat

 

Agaat/Bruin x Agaat

=> Zonen: Zwart/Bruin/Agaat, Agaat

=> Dochters: Zwart, Bruin, Agaat, Isabel

 

Agaat x Isabel

=> Zonen: agaat / isabel

=> Dochters: agaat

Agaat/Isabel x Zwart

 

=> Zonen: zwart / agaat, zwart / agaat, bruin, isabel (PP)

=> Dochters: agaat, isabel

 

Agaat/Isabel x Agaat

=> Zonen: agaat, agaat / isabel

=> Dochters: agaat, isabel

 

Agaat/Isabel x Bruin

=> Zonen: zwart / agaat, bruin, isabel (PP), bruin / isabel

=> Dochters: agaat, isabel

 

Agaat/Isabel x Isabel

=> Zonen: agaat / isabel, isabel

=> Dochters: agaat, isabel

 

2.4. ISABEL

 

Isabel x Zwart

=> Zonen: zwart / agaat, bruin, isabel (PP)

=> Dochters: isabel

 

Isabel x Agaat

=> Zonen: agaat / isabel

=> Dochters: isabel

 

Isabel x Bruin

=> Zonen: bruin / isabel

=> Dochters: isabel

 

Isabel x Isabel

=> Zonen: isabel

=> Dochters: isabel

 

2.5. SATINET

 

Niet Satinet x Niet Satinet

=> Zonen: Niet Satinet

=> Dochters: Niet Satinet

 

Niet Satinet x Satinet

=> Zonen: Satinet vererv.

=> Dochters: Niet Satinet

 

Satinet x Niet Satinet

=> Zonen: Satinet vererv.

=> Dochters: Satinet

 

Satinet x Satinet

=> Zonen: Satinet

=> Dochters: Satinet

 

Satinet vererv. x Niet Satinet

=> Zonen: Niet Satinet, Satinet vererv.

=> Dochters: Niet Satinet, Satinet

 

Satinet vererv. x Satinet

=> Zonen: Satinet vererv, Satinet

=> Dochters: Niet Satinet, Satinet

 

De satinet verervende mannen laten in hun uiterlijk geen satinet zien en dat zijn dus moeilijk te onderscheiden van de niet satinet mannen. Daar satinet geslachtsgebonden vererft, zijn de poppen of satinet of niet satinet. Poppen zijn nooit satinet verervend!

 

2.6. PHAEO

 

Phaeo x Phaeo

=> Zonen: phaeo

=> Dochters: phaeo

 

Bruin x Phaeo

=> Zonen: bruin / phaeo

=> Dochters: bruin / phaeo

 

Bruin/Phaeo x Phaeo

=> Zonen: bruin / phaeo, phaeo

=> Dochters: bruin / phaeo, phaeo

 

Bruin x Bruin/Phaeo

=> Zonen: bruin, bruin / phaeo

=> Dochters: bruin, bruin / phaeo

 

Bruin/Phaeo x Bruin

=> Zonen: bruin, bruin / phaeo

=> Dochters: bruin, bruin / phaeo

 

Bruin / Phaeo X Bruin / Phaeo

=> Zonen: bruin, bruin / phaeo, phaeo

=> Dochters: bruin, bruin / phaeo, phaeo

 

2.7. TOPAAS

 

TOPAAS X TOPAAS

=> Zonen: topaas

=> Dochters: topaas

 

ZWARTTOPAAS X ZWARTTOPAAS

=> Zonen: zwarttopaas

=> Dochters: zwarttopaas

 

ZWART X ZWARTTOPAAS

=> Zonen: zwart / topaas

D=> ochters: zwart / topaas

 

ZWARTTOPAAS X ZWART

=> Zonen: zwart / topaas

=> Dochters: zwart / topaas

 

ZWART / TOPAAS X ZWARTTOPAAS

=> Zonen: zwart / topaas, zwarttopaas

=> Dochters: zwart / topaas, zwarttopaas

 

ZWARTTOPAAS X ZWART / TOPAAS

=> Zonen: zwart / topaas, zwarttopaas

=> Dochters: zwart / topaas, zwarttopaas

 

ZWART X ZWART / TOPAAS

=> Zonen: zwart, zwart / topaas

=> Dochters: zwart, zwart / topaas

 

ZWART / TOPAAS X ZWART

=> Zonen: zwart, zwart / topaas

=> Dochters: zwart, zwart / topaas

 

ZWART / TOPAAS X ZWART / TOPAAS

=> Zonen: zwart, zwart / topaas, zwarttopaas

=> Dochters: zwart, zwart / topaas, zwarttopaas

 

 

 

Binnenkort wordt de lijst weer verder aangevuld

 

Mogelijk bevat deze lijst onjuistheden.

Gelieve deze aan de webmaster te melden zodat de verbetering kan opgenomen worden in deze lijst.

 

 

 

 

 

De Koninklijke Vogelvrienden Essen