Bacteriën

 

Bacteriele ziekten

 

Bacteriën

Bacillus subtilis

 

Bacteriën (wetenschappelijke naam: Bacteria, enkelvoud Bacterium) zijn (eencellige) micro-organismen die zo klein zijn dat zij alleen onder een microscoop zichtbaar zijn. Een belangrijke eigenschap van bacteriën is, dat zij zich snel kunnen vermeerderen. Een bacterie is een prokaryoot en heeft dus geen celkern.

 

Het erfelijke materiaal zweeft rond in het cytoplasma. Het DNAbestaat meestal uit één enkel ringvormig chromosoom vaak vergezeld van een of meer ,plasmiden die eveneens genetische informatie bevatten. Bacteriën kunnen onderling plasmiden uitwisselen conjugatie, waardoor zij recombineren. Op deze wijze ontstaan voortdurend nieuwe bacterievariëteiten.

 

De Bacteria werden vroeger Eubacteria genoemd. In het algemene spraakgebruik wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen Bacteria ("gewone" bacteriën) en Archaea(oerbacteriën), die tezamen de groep prokaryoten vormen. In de taxonomie vormen de Bacteria echter een afzonderlijk Rijk of Domein.

 

Blauwalgen of blauwwieren, die geen echte algen of wieren zijn maar cyanobacteriën, behoren ook tot de prokaryoten.

 

Algemeen

 

Bacteriën zijn bijna overal te vinden. Veruit de meeste bacteriën zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Veel bacteriën doen bijzonder nuttig werk, bijvoorbeeld in onze darmen. Ook worden ze ingezet in de industrie om bijvoorbeeld bepaalde soorten afval af te breken of om medicijnen te maken.

 

De meeste bacteriën zijn zo'n 1–5 urn(0,001-0,005 mm) lang. De grootte kan per soort echter nogal variëren. De parasitaire bacterie Rickettsia kan 0,1 µm (0,0001 mm) meten, terwijl de "zwavel-etende" reuzebacterie Thiomargarita namibiensis afmetingen tot 750 micrometer (0,75 mm) kan bereiken. Bacteriën zijn de kleinste organismen die nog met een lichtmicroscoop waarneembaar zijn.

 

] Bouw

 

Structuur van een bacterie

 

Het inwendige van een bacterie bestaat uit cytoplasma met onder andere het DNA. Het cytoplasma wordt omgeven door een celmembraan. Bij de meeste bacteriesoorten zit hier omheen een celwand op basis van .peptidoglycaan Veel bacteriën kunnen om de celwand nog een kapsel of een slijmlaag of celenvelop hebben. Bacteriën kunnen verder uitsteeksels hebben aan de buitenkant in de vorm van flagellen en/of .pili

 

Verschillen tussen bacteriën

 

Bacteriën kunnen op verschillende manieren van elkaar worden onderscheiden.

 

Onderscheid naar vorm

 

 

 

De Koninklijke Vogelvrienden Essen